Hilversum / Almere, 29 september 2020 - nummer 10

Beste medewerker van Tomingroep,

In deze brief lees je het laatste nieuws in verband met corona. Laat de brief ook thuis lezen, als je dat wil! 

Het aantal mensen in Nederland dat corona krijgt, stijgt. Daarom heeft de regering afgelopen maandag een persconferentie gegeven. Er zijn strengere maatregelen gekomen. Voor ons betekent dit dat we ons weer extra goed moeten houden aan alle regels.

De basisregels
Het is super belangrijk dat iedereen zich aan de basis afspraken houdt. En dat we elkaar helpen om dat te doen. Als het nodig is, spreek elkaar er dan op aan. De belangrijkste regels zijn:
• Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook bij bezoek thuis.
• Blijf weg van drukke plekken
• Was vaak je handen, nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes • Draag een mondkapje in het openbaar vervoer én in het vervoer van Tomingroep
• Werk zoveel mogelijk thuis

Als een collega besmet is geraakt
Als je hoort dat een collega met wie je in de afgelopen tijd samen hebt gewerkt, op corona is getest en besmet blijkt te zijn, dan kun je blijven werken maar je moet extra goed opletten of je klachten krijgt die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf dan thuis en laat je testen. Je leidinggevende bepaalt in overleg met de divisiedirecteur of er misschien extra voorzorgs-maatregelen genomen moeten worden als een collega besmet is geraakt.

Extra controle
We hebben de preventie-medewerkers gevraagd om overal in het bedrijf extra te controleren of alle werkplekken veilig zijn ingericht en of er geen onveilige situaties zijn. Als ze zien dat het ergens niet goed gaat, dan melden ze dat aan de divisiedirecteur en bedenken ze samen een oplossing.

Bijeenkomsten
Vergaderingen en bijeenkomsten tot 30 personen zijn toegestaan. Maar we vergaderen zo weinig mogelijk en houden de groepen zo klein mogelijk. Opleidingen gaan door, want die zijn in kleine groepen met voldoende afstand.

Jubilea
Je mag een jubileum vieren in de kantine met maximaal 30 collega’s en iedereen op 1,5 meter afstand. Er mogen geen familie of andere mensen van buiten bij. Je kan er ook voor kiezen om het jubileum uit te stellen tot een moment dat er wel weer andere mensen bij mogen zijn.

Brand-oefeningen
We doen voorlopig geen brand-oefeningen omdat het lastig is om daarbij voldoende afstand van elkaar te houden. Wel gaan de preventie-medewerkers nog een keer met de leidinggevenden bespreken wat ze precies moeten doen bij een ontruiming.

Thuiswerken
Iedereen die thuis kan werken, werkt thuis. Tenzij je met je divisiedirecteur of afdelingsmanager hebt afgesproken dat je (gedeeltelijk) bij Tomingroep mag werken. Deze regel gold eigenlijk de hele tijd al, maar in de zomer waren we daar wat minder streng in geworden. Als je voor het thuiswerken een
laptop en/of een citrix-licentie nodig hebt, bespreek dat dan met je leidinggevende. De afdeling I&A zorgt dan voor voldoende voorzieningen. Er komt ook een document op intranet over de corona-proof thuiswerken.

En verder
Over een aantal dingen wordt nog nagedacht. Bijvoorbeeld over mondkapjes in de kringloopwinkels of over een oplossing voor de drukte als iedereen tegelijk start en terugkomt bij Groen. We houden jullie op de hoogte als er nieuwe afspraken bij komen.

Vragen of contact?
Heb je vragen of wil je contact, stuur dan een mailtje aan: corona@tomingroep.nl. Je krijgt antwoord via de mail of iemand van bedrijfsmaatschappelijk werk of P&O belt je op. Voor alle collega’s, thuis of op het werk, die met elkaar in contact willen blijven, hebben we een speciale facebookgroep gemaakt. Ga naar www.facebook.com/groups/thuismettomin/ en meld je aan!

Ten slotte
Ik ben heel blij dat iedereen zijn of haar best doet om zich aan de regels te houden en veilig te werken. We moeten dat volhouden, want alleen samen houden we corona buiten de deur!

Ivo Korte,
Algemeen Directeur

Terug naar overzicht