Tomingroep scoort opnieuw hoog als sociaal ondernemer

Tomingroep heeft opnieuw de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald en heeft daarnaast ook het PSO 30+ certificaat behouden. Dat betekent dat Tomingroep op een goede en duurzame manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dat ook doen. Daarnaast bestaat minimaal 30% van het personeelsbestand uit deze groep mensen. Het certificaat is in ontvangst genomen door Ivo Korte en Francisca Moesker, algemeen directeur en directeur P&O van Tomingroep.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO geldt als de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Inclusief werkgeverschapTomingroep scoort hoog als sociaal ondernemer.
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie duurzaam aan werk te helpen. Ivo Korte, algemeen directeur Tomingroep: “Tomingroep biedt niet alleen werkgelegenheid, maar zet vooral in op de ontwikkeling van onze medewerkers met als doel dat ze doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We ondersteunen bedrijven en organisaties om deze mensen een goede plek te bieden. Daarnaast doen we bij voorkeur zaken met leveranciers en opdrachtgevers die ook maatschappijbewust ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen toe naar een maatschappij waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.”

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 PSO 30+
Doordat Tomingroep ook het PSO 30+ certificaat heeft gekregen, kunnen publieke organisaties opdrachten aan Tomingroep verstrekken, zonder dat ze die openbaar hoeven aan te besteden. Het PSO 30+ certificaat maakt duidelijk welke organisaties aan dit in de aanbestedingswet vastgelegde criterium voldoen.

Terug naar overzicht