Tomin op 1,5 meter


scherm in autoNu het ernaar uitziet dat we voorlopig nog zullen werken in een 1,5 meter samenleving, bereidt ook Tomingroep zich daarop voor. Uiteraard hebben we maatregelen genomen om te zorgen dat we van het begin af aan 1,5 meter afstand konden houden. Nu nemen we ook meer structurele maatregelen. Een belangrijk aandachtspunt vormen de busjes van bijvoorbeeld de groenvoorziening. We laten daar door een professionele partij schotten in aanbrengen, zodat het vervoer weer helemaal veilig is. Ook op de werkvloer, onder andere bij Verpakken en Montage, hebben we dergelijke maatregelen in voorbereiding. De Kringloper in Naarden is recent weer voorzichtig open gegaan met allerlei extra veiligheidsvoorzieningen, en dat loopt goed.

Veel van onze medewerkers zijn noodgedwongen thuis vanwege een kwetsbare gezondheid of kwetsbare huisgenoten. Een groot deel daarvan popelt om weer aan het werk te kunnen. Daar komen we natuurlijk graag aan tegemoet, maar hun gezondheid en veiligheid staan absoluut voorop.

Terug naar overzicht