Wimar Jaeger, bedankt!

afscheid Wimar.JPG

Begin maart heeft Wimar Jaeger afscheid genomen als wethouder in Hilversum. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was hij als wethouder tevens lid van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep, waarin de negen gemeenten in de regio Gooi en Vecht en Almere samenwerken. De Directie en de Raad van Commissarissen van Tomingroep zijn Wimar dankbaar voor zijn betrokken en constructieve inbreng in het bestuur in de afgelopen tijd.

Wimar Jaeger wordt in het bestuur van Tomingroep opgevolgd door Annette Wolthers. Zij heeft onder andere Werk en Inkomen in haar portefeuille.

Op de foto naast Wimar Jaeger: Lies van Wijngaarden, lid van de RvC, en Ivo Korte, algemeen directeur van Tomingroep.

Terug naar nieuwsoverzicht