Harry Vogelaar voorzitter Raad van Commissarissen Tomingroep BV

Harry Vogelaar.jpgDe heer Harry Vogelaar (63) is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Tomingroep BV. Hij volgt de heer Wim Schreuders op, van wie de zittingstermijn was verstreken. 

Harry Vogelaar is bestuurder van Syndion, een organisatie voor gehandicaptenzorg met 1600 cliënten en 1200 medewerkers, die actief is in de omgeving van Dordrecht. Daarnaast is hij onder meer lid van het landelijk partijbestuur van de Partij van de Arbeid en lid van de bestuursadviescommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

De raad verwacht dat Harry Vogelaar met zijn grondige kennis van het werkveld en zijn grote bestuurlijke ervaring een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan de processen in en rond Tomingroep in de komende tijd. Daarnaast ziet de raad hem als een goede aanvulling op de huidige samenstelling van de RvC. De raad van commissarissen van Tomingroep BV wordt gevormd door zes personen; drie dames en drie heren. De benoeming van Vogelaar gaat in per 1 september 2020.

Terug naar overzicht