Tomingroep en Corona

d.d. 23 april 2020

Ondanks corona lukt het om Tomingroep grotendeels in bedrijf te houden. Er zijn twee redenen waarom we het belangrijk vinden om open te blijven. Ten eerste heeft een deel van onze medewerkers veel behoefte aan structuur en regelmaat. Die kunnen wij bieden door het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan. We merken dat medewerkers die noodgedwongen thuis zijn, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid, heel graag weer aan het werk willen. Maar hun gezondheid en veiligheid staan absoluut voorop.

Ten tweede is het voor onze opdrachtgevers van belang dat met name ons werk in de Schoonmaak, de Groenvoorziening en de Reiniging doorgaat. Ook werken er medewerkers van Tomingroep gedetacheerd op belangrijke plekken, zoals in een distributiecentrum van Post NL.

We werken met een medisch gezien deels kwetsbare doelgroep. Daarom houden we ons strikt aan de instructies van het RIVM en de Rijksoverheid. We richten het werk zo in dat we voldoen aan de richtlijnen. En als dat niet gaat, zetten we de werkzaamheden stop.

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:
-       overal houden we 1,5 meter afstand
-       in het hele bedrijf zijn hygiëne instructies verspreid en hygiëne maatregelen genomen
-       de schoonmaak doet extra rondes
-       bijeenkomsten en bezoeken van externen zijn afgezegd
-       medewerkers met gezondheidsklachten, met een verhoogd risico, met kwetsbare of zieke huisgenoten etc. blijven thuis.
-       medewerkers die thuis kunnen werken, werken zoveel mogelijk thuis

Inmiddels bereiden we ons voor op de zogeheten 1,5 meter samenleving. In de busjes van bijvoorbeeld de groenvoorziening laten we door een professionele partij schotten aanbrengen, zodat het vervoer van meerdere mensen weer helemaal veilig kan. Ook op de werkvloer hebben we dergelijke maatregelen in voorbereiding. De Kringloopwinkel in Naarden is weer voorzichtig open gegaan met allerlei extra veiligheidsvoorzieningen. Dat loopt goed en wellicht volgen de andere winkels ook.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en passen ons beleid aan zodra dat nodig is. Voor vragen hebben we een speciaal e-mailadres: corona@tomingroep.nl

Voor onze klanten en opdrachtgevers:
We doen onze uiterste best om de maatregelen zo min mogelijk van invloed te laten zijn op de dienstverlening aan al onze klanten.
Bij eventuele gevolgen nemen direct wij contact met u op, mocht u desondanks hinder ondervinden dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.
Mochten omstandigheden binnen uw organisatie voor onze medewerkers en/of onze samenwerking van belang zijn dan horen wij dit graag.

Voor vragen en of opmerkingen hierover zijn wij uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Ivo Korte
Algemeen Directeur

Terug naar overzicht