Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de vennootschap, op de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en staat de directie met raad terzijde. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van onder meer de taken van de Raad van Commissarissen wordt naar het reglement verwezen.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Mevrouw J.A.B.M. van der Burgt (Joan)
De heer B. Jeene (Bert)
De heer C.W.J. Schreuders (Wim), voorzitter
Mevrouw L. van Wijngaarden (Lies)
Mevrouw G. van Weering (Ginel)
De heer E. Broekroelofs (Erik)