Social Return on Investment (SROI)

Wij hebben de mensen die aan de voorwaarden voldoen en denken graag met u mee!

Wanneer u als bedrijf geselecteerd wilt worden om diensten te leveren aan de overheid, betekent dit dat u verplicht bent om ten minste 5% van het werk te laten verrichten door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Of u bent verplicht deze 5% elders in de gemeente of de provincie te besteden door hen binnen of buiten uw bedrijf (aan andere projecten) te laten werken.

Voor ons als sociale ondernemer is het vanzelfsprekend om met deze doelgroep te werken en is het zelfs onze bedrijfsdoelstelling om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van werk te voorzien. Onze infrastructuur is zo ingericht dat we aan reguliere bedrijfsresultaten voldoen.

Hoe kunnen wij u helpen aan de SROI verplichting te voldoen?

  • We kunnen u vrijblijvend adviseren. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om aan de SROI verplichting te voldoen. Onze adviseurs weten alles over SROI (ook over de Participatiewet, mocht u daar vragen over hebben). Zij denken graag met u mee over bijvoorbeeld functiecreatie of een andere invulling van de 5%.
  • We kunnen u geschikt personeel leveren. Personeel dat voldoet aan de voorwaarden voor de SROI verplichting. Dat doen we altijd onder begeleiding van een ervaren jobcoach en daar zijn geen extra kosten aan verbonden. U heeft dus geen omkijken naar eventuele extra begeleiding of werkplekaanpassingen. Wilt u iemand op uitzendbasis of via een detacheringsconstructie om administratieve rompslomp te voorkomen? Het kan allemaal.
  • We kunnen een deel van uw opdracht voor u uitvoeren als onderaannemer. Tomingroep is een veelzijdig bedrijf en met maar liefst 12 bedrijfsonderdelen actief in de industrie, facilitaire dienstverlening en beheer openbare ruimte. We beschikken over professionele machines en hebben de juiste certificeringen. We kunnen dus vrijwel altijd iets voor u betekenen.

Het komt eigenlijk niet voor dat wij u niet verder kunnen helpen. Tomingroep heeft ruime ervaring met de invulling van SROI in aanbestedingstrajecten. Referentieprojecten zijn op aanvraag beschikbaar. Mogen wij vrijblijvend een afspraak met u maken?

Contactpersoon: Adelien Peters (Directeur Werk), telefoonnummer 035-671 8111.

Keurmerk sociaal ondernemen

Tomingroep staat op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen en bezit tevens het PSO 30+ certificaat. Dat betekent dat Tomingroep op een goede en duurzame manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dat ook doen. Daarnaast bestaat minimaal 30% van het personeelsbestand uit deze groep mensen. Publieke opdrachtgevers mogen opdrachten voorbehouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het certificaat toont aan dat Tomingroep een bedrijf is dat aan dat criterium voldoet.  

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO geldt als de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie duurzaam aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Het project ‘Top medewerkers van Tomingroep (Tomin vitaal)’ met het thema “Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap” is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en wij sturen zo spoedig mogelijk onze nieuwsbrief.

Moment geduld...