Marjolein verkleed in pak van een spreekstalmeester heet de mensen welkom in het theater

Theater van het (o)ngewenst gedrag

Bij Tomingroep vinden we sociale veiligheid en respectvol met elkaar omgaan belangrijk.  Ongewenst gedrag zorgt voor een negatieve werksfeer, gezondheidsklachten en het remt de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom besteden we graag aandacht aan het bespreekbaar maken van (on)gewenst gedrag op de werkvloer.

In samenwerking met opleidingsinstituut Croan organiseert Tomingroep in de maanden april, mei en juni een reeks theatervoorstellingen over sociale veiligheid en (on)gewenst gedrag.

Voorstelling

De show (45 minuten) bestaat uit interactieve, korte scènes met verschillend soort gedrag. De acteurs maken gebruik van de theatrale kracht van overdrijving en humor. Ze maken het publiek verantwoordelijk voor het welzijn van de personages. Bijvoorbeeld door hen te laten ervaren dat ze ergens om hebben zitten lachen, wat eigenlijk helemaal niet oké is. De scènes zijn daarmee een (lach)spiegel van de werkvloer en zorgen voor bewustwording van situaties, effecten van het team of eigen handelen.

Nagesprek met het publiek

Na de voorstelling gaan we in gesprek met het publiek. Het nagesprek heeft de volgende subdoelen rondom sociale (on)veiligheid:

  1. De mogelijkheid aan medewerkers geven zich te uiten over wat ze gezien, gehoord en beleefd hebben tijdens de voorstelling.
  2. Bewustwording onder medewerkers vergroten.
  3. Het gesprek bij medewerkers stimuleren.
  4. Het bieden van handelingsperspectief aan medewerkers.
  5. Laten zien bij wie je binnen de organisatie heen kan als je te maken hebt met sociale onveiligheid.

Omdat de show allerlei gevoelens kan oproepen is Bedrijfsmaatschappelijk Werker: Gerda Rebel aanwezig. Ook zal een van de Vertrouwenspersonen aanwezig zijn. Zij stellen zich kort voor zodat iedereen weet met welke vraag ze bij wie terecht kunnen en zodat de drempel hopelijk lager wordt om hen te benaderen.

Als aanvulling hierop ontvangen ze ook de leaflet (on)gewenst gedrag/ Bij wie kan ik met welke vraag terecht (zie bijlage).

Om het belang van de voorstelling te vergroten, ontvangen we de medewerkers op ludieke wijze inclusief posters, rode loper en een leuke ontvangst met wat lekkers tijdens de pauze.

In april zijn er al 3 voorstellingen geweest op de Franciscusweg in Hilversum. Deze voorstellingen zijn ontvangen met een lach en een traan en hadden de gewenste impact.

Johanna Vleugel vertelt hierover: 
“Ik sprak medewerkers die er van tevoren niet veel zin in hadden of dachten dat het te kinderachtig zou zijn. Ook zij hebben gelukkig de voorstellingen als goed en nuttig ervaren. Er werd gelachen om de herkenbare situaties. En ook kwam het bij iedereen binnen als er wat minder leuke dingen op het podium gebeurden. De voorstelling kan wel veel los maken. Omdat we weten dat dit kan gebeuren, is het erg goed dat onze Bedrijfsmaatschappelijk werker Gerda en een van onze vertrouwenspersonen bij de voorstelling aanwezig zijn. Zij kunnen dan direct op situaties en emoties inspelen en hulp bieden.”

In mei en juni staan er nog 4x drie voorstellingen gepland:

  • Donderdag 30 mei/ Hilversum Franciscusweg
  • Dinsdag 4 juni / Almere Omroepweg
  • Woensdag 5 juni/ Almere Omroepweg
  • Donderdag 6 juni/ Hilversum Franciscusweg

Per dag worden er drie voorstellingen gespeeld. Per voorstelling is er plek voor 50 personen. De werknemers worden via de leidinggevende geïnformeerd en naar de voorstelling begeleid.

Vergelijkbare berichten