Hilversum / Almere, 4 november 2020 - nummer 12

Beste medewerker van Tomingroep, 

Gisteren was er weer een persconferentie van het kabinet, waarin tijdelijke zwaardere maatregelen zijn aangekondigd. Om zo het virus zoveel mogelijk terug te dringen. In deze brief lees je wat we extra bij Tomingroep doen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. Laat de brief ook thuis lezen, als je dat wil. Deze informatiebrief en andere info staat ook op onze website: www.tomingroep.nl/corona.

De basisregels
Het is – nog steeds – heel erg belangrijk dat iedereen zich aan de basis afspraken houdt. We helpen elkaar daarbij. Als het nodig is, spreek elkaar er dan op aan. De belangrijkste regels zijn:
•    Blijf thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen en laat je testen
•    Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook als je thuis bezoek krijgt of ergens op bezoek bent.
•    Blijf weg van drukke plekken.
•    Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
•    Draag een mondkapje in het openbaar vervoer én in het vervoer van Tomingroep.
•    Draag een mondkapje in alle gemeenschappelijke ruimtes van Tomingroep.
•    Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.

Maximaal twee personen buiten
Naast deze basisregels moeten we nu ook rekening houden met de aanpassing van de maximale groepsgrootte. Waar je voorheen nog met vier personen op straat mocht, is dat nu nog maar toegestaan met twee personen. Voor collega’s die buiten werken, zoals bij Tomin Groen, geldt deze regel niet wanneer zij aan het werk zijn. Houdt ondanks deze uitzondering wel zoveel mogelijk afstand van elkaar.

Handhaven
Het is voor iedereen belangrijk dat we ons allemaal aan de regels houden. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we veilig kunnen blijven werken. Er zal daarom nog strenger worden gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt. Preventie-medewerkers en leden van het corona-team zullen regelmatig rondlopen en collega’s aanspreken wanneer zij zich niet aan de afspraken houden. Je kan ze herkennen aan de blauwe vestjes met “handhaving” erop. 

Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, zal je daarop worden aangesproken door iemand met een blauw vestje. Mocht je je hierna nog steeds niet aan de afspraken houden, dan zullen er zwaardere sancties gaan gelden zoals een dag onbetaald verlof. 

Vragen of contact?
Heb je vragen of wil je contact, stuur dan een mailtje aan: corona@tomingroep.nl. Je krijgt antwoord via de mail of Sonja van bedrijfsmaatschappelijk werk of iemand van P&O belt je op.
Voor alle collega’s, thuis of op het werk, die met elkaar in contact willen blijven, hebben we een speciale facebookgroep gemaakt. Ga naar www.facebook.com/groups/thuismettomin/ en meld je aan!

Ten slotte
Blijf alsjeblieft allemaal heel goed opletten. We willen echt zorgen dat het aantal besmettingen bij Tomingroep zo laag mogelijk blijft. Fijn dat ook jij daaraan meewerkt!

Ivo Korte,
Algemeen Directeur
 

Terug naar overzicht