Hilversum / Almere, 15 december 2020 - nummer 13

Beste collega van Tomingroep,

Maandag gaf premier Rutte een toespraak over corona. Het aantal besmettingen wordt te groot en Nederland gaat 5 weken “dicht”. We móeten het contact tussen personen verminderen. In deze brief lees je wat dit voor jou als medewerker van Tomingroep inhoudt. Laat de brief ook thuis lezen, als je dat wil. Deze informatiebrief en andere info staat ook op onze website: www.tomingroep.nl/personeel/corona.

Niet essentiële winkels gaan dicht
Onze kringloopwinkels gaan dicht. Inbreng blijft open, klanten kunnen hun spulletjes blijven brengen. Jouw leidinggevende van de Kringloper bespreekt met jou wat je tijdens deze lockdown kunt doen voor Tomingroep. In goed overleg wordt er besproken of je verlof opneemt of dat je aan het werk blijft. Op je eigen werkplek of ergens anders binnen het bedrijf.

Het overige werk gaat door
Alle andere bedrijfsonderdelen gaan gewoon door zoals gewend, uiteraard binnen de bestaande corona regels. We houden afstand en geven het goede voorbeeld, vooral ook daar waar we in de openbare ruimte werken zoals in het groen en in de schoonmaak. Werk zoveel mogelijk thuis als dat kan.

De scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang sluiten ook
Medewerkers met schoolgaande kinderen vragen we zoveel mogelijk andere opvang te regelen. Als je een partner hebt, verwachten we dat je de zorg deelt. Lukt het niet om (volledige) opvang voor je kind(eren) te regelen en kun je niet thuis werken, dan mag je de uren boeken op Buitengewoon verlof. Doe dit alleen na overleg met je leidinggevende.

Reizen
Het openbaar vervoer blijft beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Als jij met het OV naar je werk komt, dan is dat een noodzakelijke reis en dus kun je dat gewoon blijven doen. Ook het Tomingroep vervoer blijft gewoon rijden. Overleg dit met je leidinggevende als je hierover vragen hebt.

Mondkapjes plicht
Per 1 december is het mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, openbare ruimtes en bij Tomingroep. Zorg er dus voor dat je een mondkapje draagt, daar waar het verplicht is. Zorg er ook voor dat je altijd een reserve mondkapje bij je hebt, wel zo hygiënisch. Was je mondkapje vaak, liefst iedere dag.

Maximale groepsgrootte
Binnen Tomingroep zijn hier goede afspraken over en verandert er niks. We vergaderen zoveel mogelijk digitaal en jubilea kunnen gevierd worden in de kantines. Uiteraard houden we ons ook hier aan de bestaande corona regels. We vragen jullie om je ook buiten Tomingroep aan de regels te houden, zo voorkomen we dat er toch medewerkers of andere mensen ziek worden.

Daarnaast:
Het is – nog steeds – heel erg belangrijk dat iedereen zich aan de basis afspraken houdt. We helpen elkaar daarbij. Als het nodig is, spreek elkaar er dan op aan. De belangrijkste regels zijn:

·         Blijf thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen en laat je testen. Neem dan ook contact op met je leidinggevende.

·         Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook als je thuis bezoek krijgt of ergens op bezoek bent.

·         Blijf weg van drukke plekken.

·         Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·         Draag een mondkapje in het openbaar vervoer én in het vervoer van Tomingroep.

·         Draag een mondkapje in alle gemeenschappelijke ruimtes van Tomingroep.

·         Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.

 Handhaven
Het is voor iedereen belangrijk dat we ons allemaal aan de regels houden. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we veilig kunnen blijven werken. Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, kun je daarop aangesproken worden. Mocht je je hierna nog steeds niet aan de afspraken houden, dan zullen er sancties gaan gelden zoals een dag onbetaald verlof. Dat is niet leuk, maar als het nodig is voor de veiligheid van onze medewerkers, dan moeten we dat doen.

Vragen of contact?
Heb je vragen of wil je contact, stel deze dan aan je leidinggevende of stuur dan een mailtje aan: corona@tomingroep.nl. Je krijgt antwoord via de mail of Sonja van bedrijfsmaatschappelijk werk of iemand van P&O belt je op. Ook tijdens de feestdagen zijn we gewoon bereikbaar!

Voor alle collega’s, thuis of op het werk, die met elkaar in contact willen blijven, hebben we een speciale facebookgroep gemaakt. Ga naar www.facebook.com/groups/thuismettomin/ en meld je aan!

Ten slotte
Blijf alsjeblieft allemaal heel goed opletten, ook tijdens de feestdagen. Samen zorgen we dat het aantal besmettingen bij Tomingroep zo laag mogelijk blijft. En dat we elkaar in het nieuwe jaar weer gezond en wel treffen. Fijn dat ook jij daaraan meewerkt!

Ivo Korte,
Algemeen Directeur

Terug naar overzicht