Hilversum / Almere, 14 oktober 2020 - nummer 11

Beste medewerker van Tomingroep,

Gisteren was er weer een persconferentie van het kabinet, waarin strengere corona maatregelen zijn aangekondigd. Om zo het virus zoveel mogelijk terug te dringen. In deze brief lees je wat we extra bij Tomingroep doen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. Laat de brief ook thuis lezen, als je dat wil. 

De basisregels
Het is – nog steeds - super belangrijk dat iedereen zich aan de basis afspraken houdt. We helpen elkaar daarbij. Als het nodig is, spreek elkaar er dan op aan. De belangrijkste regels zijn:
·         Blijf thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen en laat je testen
·         Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook als je bezoek thuis krijgt of ergens op bezoek bent.
·         Blijf weg van drukke plekken
·         Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
·         Draag een mondkapje in het openbaar vervoer én in het vervoer van Tomingroep
·         Draag een mondkapje in alle gemeenschappelijke ruimtes van Tomingroep
·         Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan

 Als een collega besmet is geraakt
Als een collega met wie je in de afgelopen tijd samen hebt gewerkt, op corona is getest en besmet blijkt te zijn, dan kun je blijven werken. Let wel extra goed op of je klachten krijgt die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf dan meteen thuis en laat je testen.
Je leidinggevende bepaalt in overleg met de divisiedirecteur of er misschien extra voorzorgs-maatregelen genomen moeten worden als een collega besmet is geraakt. Bijvoorbeeld andere collega’s naar huis sturen of een hele afdeling tijdelijk sluiten. Uit voorzorg blijft een aantal kwetsbare collega’s op dit moment thuis.

Extra controle
Preventie-medewerkers krijgen meer tijd om overal in het bedrijf extra te controleren of alle corona maatregelen duidelijk zijn en goed opgevolgd kunnen worden. Zij zullen duidelijk zichtbaar zijn, ze zullen vestjes dragen met “houd afstand” erop. Als ze zien dat het ergens niet goed gaat, dan melden ze dat aan de divisiedirecteur en bedenken ze samen een oplossing.

Maximale groepsgrootte
Bijeenkomsten tot 30 personen zijn nog steeds toegestaan. Maar wij houden de groepen zo klein mogelijk. We vergaderen zoveel mogelijk digitaal. Hiervoor hebben we het volgende afgesproken:
·         In vergaderzaal De Hei mogen maximaal 8 personen zitten; in de Conferentiezaal maximaal 6.
·         In de kantines in Hilversum en Almere gelden de bestaande regels.
·         In de loodsen van Groen mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
Hou je hierbij altijd aan de regels: mondkapje op als je loopt, het mag af als je zit. Hou altijd 1,5 meter afstand.

Thuiswerken
Iedereen die thuis kan werken, werkt thuis. Tenzij je met je divisiedirecteur of afdelingsmanager hebt afgesproken dat je (gedeeltelijk) bij Tomingroep mag werken. Als je voor het thuiswerken een laptop en/of een citrix-licentie nodig hebt, bespreek dat dan met je leidinggevende. De afdeling I&A zorgt dan voor voldoende voorzieningen. Er staat ook een document op intranet over corona-proof thuiswerken. Ook zorgen we voor een handleiding voor Teams.

Posters corona regels
We hebben een aantal posters met de corona regels in andere talen. Deze hangen op verschillende plekken in onze locaties. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk collega’s op de hoogte zijn.

Vragen of contact?
Heb je vragen of wil je contact, stuur dan een mailtje aan: corona@tomingroep.nl. Je krijgt antwoord via de mail of Sonja van bedrijfsmaatschappelijk werk of iemand van P&O belt je op.

Voor alle collega’s, thuis of op het werk, die met elkaar in contact willen blijven, hebben we een speciale facebookgroep gemaakt. Ga naar www.facebook.com/groups/thuismettomin/ en meld je aan!

Ten slotte
Blijf alsjeblieft allemaal heel goed opletten. We willen echt zorgen dat het aantal besmettingen bij Tomingroep zo laag mogelijk blijft. Fijn dat ook jij daaraan meewerkt!

Ivo Korte,
Algemeen Directeur​​​​​​​​​​​​​​

Terug naar overzicht