Hilversum, 16 april

Beste collega,

In deze update vraag ik je aandacht voor een paar zaken.

 • Tomingroep bereidt zich voor op de 1,5 meter maatschappij
 • Hoe om te gaan met aanvragen voor vakantie en adv
 • Hoe om te gaan met medewerkers die terugkeren
 • De facebookgroep

  Gisteren hebben we weer een persconferentie kunnen horen van ons kabinet. De boodschap was helder: houd vooral vol! Houd je aan alle richtlijnen die eerder al werden gegeven. En daardoor wordt het misschien mogelijk om enkele van de Corona-maatregelen te versoepelen. Maar daar horen we volgende week meer over. De boodschap was ook: denk vast na hoe je de afstand van 1,5 meter kunt houden als sommige Corona-maatregelen worden versoepeld.
 1. Voorbereidingen op de 1,5 meter maatschappij

 Ik zie dat we op heel veel plaatsen in het bedrijf al hele goede en creatieve oplossingen hebben bedacht om veilig en gezond te kunnen werken. Complimenten daarvoor.
We zijn blij dat we gaandeweg meer medewerkers zien terugkeren op het werk. Maar dat vraagt om nog meer van die goede en creatieve oplossingen! Denk vooral mee. Heb je ideeën, bespreek ze met je leidinggevende. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in busjes en op werkplekken, voorzieningen in de kringloopwinkels, looproutes in de panden enzovoort.

We hebben afgesproken dat iedere divisie en afdeling in Tomingroep een plan opstelt met alle maatregelen die we nemen om veilig en gezond te kunnen blijven werken, ook als we weer met meer collega’s aan het werk zijn. We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten.

 1. Hoe gaan we om met aangevraagde verlof- en vakantiedagen en geplande adv-dagen?

We merken dat sommige medewerkers die nu thuis aan het werk zijn of die thuis zitten omdat ze niet kunnen werken vanwege de corona-crisis, hun geplande vakantie of adv willen uitstellen. Dat is begrijpelijk, maar niet wenselijk.

Als we later in het jaar weer vol aan de bak kunnen en onze opdrachtgevers optimaal willen bedienen, is het een groot probleem als iedereen dan zijn of haar opgespaarde vakantie gaat opnemen. Dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat we die vakantie-aanvragen moeten weigeren. We willen graag dat juist degenen die nu niet gemist kunnen worden en hard aan het werk zijn later in het jaar de ruimte krijgen om alsnog hun vakantie op te nemen.

We vragen jullie dan ook om aangevraagde vakanties en ingeplande adv-dagen zoveel mogelijk gewoon op te nemen. En als je leidinggevende bent, daar ook op te sturen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen. We hebben ook collega’s die nu aan het werk zijn en juist moeilijk gemist kunnen worden. Omdat het werk met minder mensen gedaan moet worden en de opdrachtgever verwacht dat de klus gewoon uitgevoerd wordt. Het spreekt vanzelf dat je er bij deze medewerkers niet op hoeft aan te dringen dat zij nu hun vakantiedagen opnemen.

De werkgever kan iemand overigens niet verplichten om vakantie op te nemen. Wel kan de werkgever vakantie weigeren als daar ‘gewichtige redenen’ voor zijn. De verplichte, collectieve adv-dagen blijven gehandhaafd. Ook wijzen we jullie graag op de instructie in de werktijdenregeling dat adv-dagen aan het begin van het jaar ingeroosterd moeten worden en dus ook volgens dat rooster opgenomen moeten worden.

 1. Hoe gaan we om met medewerkers die weer terugkeren op hun werkplek?

Besteed hier als leidinggevende aandacht aan, al is het maar een paar minuten. Denk onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • (gezondheids)situatie van de medewerker die weer terugkomt
 • eventuele (nieuwe) afspraken en regels die nu gelden (bijv. ook in pauzes e.d.)
 • of de medewerker zijn/haar gewone taken weer oppakt of misschien tijdelijk ergens anders aan de slag gaat
 • of de werkplek is aangepast of moet worden aangepast
 • wat er nodig is om nieuw (ziekte)verzuim te voorkomen
 • waar/bij wie de medewerker terecht kan met vragen of als het even niet gaat
 1. Blijf in contact!

 We hebben de afspraak dat alle medewerkers die thuis zijn wekelijks worden gebeld. Ook als niet-leidinggevende kun je natuurlijk contact houden met mensen thuis. Daarnaast is er sinds afgelopen weekend een hele leuke speciale facebookgroep waarin we met elkaar in contact kunnen blijven. Ga naar https://www.facebook.com/groups/thuismettomin/ en meld je aan. En attendeer ook je collega’s op deze groep!

Ten slotte nog dit: ik heb veel bewondering voor hoe iedereen bij Tomingroep zich in deze ingewikkelde corona-tijd inzet om er het beste van te maken! Heel veel dank daarvoor.

Hartelijke groeten,

Ivo Korte
Algemeen directeur

Terug naar overzicht