035 - 671 81 67          

stadsbeheerservice.nl

Tomin Groen
SBS Hilversum

In de gemeente Hilversum verzorgt Tomin Groen de openbare ruimte onder de naam SBS: Stads Beheer Service. Een schone en verzorgde woon- en werkomgeving draagt bij aan het welzijn van de bevolking. Daar steekt SBS graag de handen voor uit de mouwen. Dagelijks zijn de medewerkers van SBS aanwezig om de openbare ruimte op niveau te beheren, van het maaien van sportvelden tot het snoeien van bomen en het onderhoud aan rotondes. Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit staan daarbij voorop.

SBS verricht ook speciale werkzaamheden, zoals:
- Het verzorgen van bebording, omrijroutes en opruimwerkzaamheden rond evenementen in de stad;
- Het ophalen van blad tijdens de jaarlijkse actie 'bladslag';
- Het verzorgen van de gladheidsbestrijding in de winter.

Tomin Groen - SBS pagina - graag deze foto bij tekst plaatsen.jpgTomin Groen - SBS pagina - graag deze foto ook bij tekst plaatsen.jpg