Accountant: Tomingroep doet het goed

'Tomingroep scoort in de hoogste regionen', aldus de accountant tegen het algemeen bestuur van Tomingroep bij het bespreken van de jaarrekening over 2016. Hij benadrukte dat de bedrijfsvoering en de resultaten van het sociaal werkbedrijf van de regio Gooi en Vecht en Almere uitstekend zijn. Dat leidt ertoe dat Tomingroep, in tegenstelling tot veel andere sociale werkbedrijven in Nederland, tot nu toe elk jaar winst maakt. Over het jaar 2016 gaat er in totaal ongeveer € 550.000,- dividend naar de negen gemeenten die in Tomingroep deelnemen.

De bestuursleden zijn blij met dit resultaat en met de complimenten van de accountant. Wel maken zij zich zorgen over de steeds verder teruglopende rijkssubsidie voor de mensen die van oudsher bij het SW-bedrijf werken. Op dit moment gaat dat bij Tomingroep om zo’n 1000 medewerkers, die tot aan hun pensioen wettelijk recht hebben op werk en inkomen volgens de cao voor de SW. De rijkssubsidie die nodig is om dit te bekostigen, neemt de komende jaren af. Daardoor ontstaat er een gat in de begroting, dat op den duur niet meer goed te maken is met het rendement van het bedrijf. Eerder dit jaar hebben wethouders uit heel Nederland over deze problematiek al een manifest gestuurd aan de regering. 

Naast de genoemde 1000 SW-medewerkers telt Tomingroep ongeveer 90 medewerkers die onder de Participatiewet vallen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), 450 reguliere medewerkers, 200 medewerkers in het kader van een re-integratietraject en zo’n 60 stagiairs en vrijwilligers. Zij werken in onder andere groenvoorziening, schoonmaak, metaal en montage, verpakken en kringloopwinkels. De omzet van Tomingroep bedraagt ongeveer € 46 miljoen.

Terug naar overzicht