Algemeen directeur Tomingroep vertrekt

De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV maakt bekend dat de heer Frank Oskamp per 1 juli 2019 zijn functie als bestuurder en algemeen directeur van Tomingroep BV neerlegt.

Algemeen bestuur van Tomingroep BV, Raad van Commissarissen en algemeen directeur onderschrijven de strategie voor de doorontwikkeling van Tomingroep tot sociale onderneming. Er is echter verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de strategie dient te worden geïmplementeerd. De Raad van Commissarissen spreekt zijn respect en waardering uit voor de resultaten die de algemeen directeur in de afgelopen twaalf jaar heeft bereikt. De RvC heeft er vertrouwen in dat Tomingroep, vanuit de gezonde financiële basis, in staat is om zich verder te blijven ontwikkelen.

Er zijn in goed onderling overleg, binnen de arbeidsrechtelijke en wettelijke kaders, afspraken gemaakt. De Raad van Commissarissen heeft het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep, enig aandeelhouder van Tomingroep BV, geïnformeerd. Het algemeen bestuur heeft zijn vertrouwen in de organisatie uitgesproken. In opdracht van het bestuur gaat de organisatie voortvarend verder met de ontwikkeling van een eigentijdse sociale onderneming die er mede toe bijdraagt dat arbeidsbeperkten deelnemen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht