Twee nieuwe commissarissen voor Tomingroep

De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV heeft met ingang van dit jaar twee nieuwe leden: mevrouw Neeke Eijsbroek en de heer Raymond Puts.

Neeke Eijsbroek (48) is organisatiepsycholoog en werkt als programmamanager voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast heeft haar eigen bedrijf, gericht op individuele en organisatieontwikkeling. Zij heeft onder meer ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie, als statenlid en als bestuurslid van een waterschap.

Raymond Puts (54), econoom, is algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN en bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. Hij werkte eerder in de uitzendwereld, onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van USG People. Hij bekleedt diverse bestuurs- en adviesfuncties, onder meer bij het UWV, De Normaalste Zaak en VNO NCW / MKB Nederland.

De raad verwacht dat beide nieuwe leden met hun kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de processen in en rond Tomingroep in de komende tijd. De twee nieuwe leden volgen drie vertrekkende leden op: de dames Joan van der Burgt en Lies van Wijngaarden en de heer Bert Jeene. Daarmee bestaat de Raad nu uit vijf personen; twee dames en drie heren.

Commissarissen-2.png

Terug naar overzicht