Tomingroep ondertekent Taalakkoord

03A31235-DFBE-87EB-4D7D-8F332400550B.jpgLeesvaardigheid, geschreven informatie verwerken en toepassen en eenvoudige rekensommen maken zijn essentieel in onze huidige samenleving. Hiermee kunnen we werken, participeren, gezond leven en kinderen opvoeden. Er zijn mensen die het ondanks ons onderwijssysteem niet gelukt is om een basale taal- en rekenvaardigheid te verwerven. Vaak door een combinatie van achtergrond, opvoeding, gebrek aan cognitieve vaardigheden en/of sociaal emotionele ontwikkeling of vanwege een andere moedertaal.

De Gooi en Vechtstreek heeft circa 12.000 inwoners die onvoldoende taalvaardig zijn, een aantal daarvan werkt ook bij ons. Wij helpen hen graag met het verminderen van de belemmeringen die daardoor ontstaan. Samen met andere organisaties uit de regio hebben we een Taalakkoord ondertekend. Hier staat in wat we concreet gaan doen om te helpen.

Tomin doet onder andere mee met de volgende punten:

  • Onze Tomin Academie breidt het taalaanbod voor laaggeletterden uit.
  • Tomin organiseert workshops voor medewerkers die niet of nauwelijks met een PC kunnen werken.
  • Tomin zoekt vrijwilligers die bereid zijn om laaggeletterden te helpen bij het invullen van formulieren en het lezen en begrijpen van privé post, rekeningen en e-mails. Bijvoorbeeld via een vast inloop spreekuur of door de koppeling met een laaggeletterde als taalmaatje.
  • Interne informatieve teksten worden gecheckt door Stichting ABC.
  • Tomin kan voor statushouders, in overleg met gemeenten, Taal op de Werkvloer organiseren.
  • We organiseren activiteiten om taal te bevorderen, bijvoorbeeld in spelvorm.
  • Medewerkers worden doorverwezen naar instanties op het gebied van taalonderwijs aan laaggeletterden.

Lees hier het hele akkoord:
https://www.regiogv.nl/nieuws/taalakkoord-2019-2021/

Terug naar overzicht