Tomingroep scoort hoog als sociaal ondernemer

PSO certificaat.jpgTomingroep heeft de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald en heeft daarnaast ook het PSO 30+ certificaat gekregen. Dat betekent dat Tomingroep op een goede en duurzame manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dat ook doen. Daarnaast bestaat minimaal 30% van het personeelsbestand uit deze groep mensen. Het certificaat is op 28 november feestelijk uitgereikt aan de directie en het bestuur van Tomingroep. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO geldt als de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie duurzaam aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+
Publieke opdrachtgevers mogen opdrachten voorbehouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het certificaat toont aan dat Tomingroep een bedrijf is dat aan dat criterium voldoet.  

Terug naar overzicht