Wet Arbeidsmarkt in Balans

wab.jpgPer 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking, de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Deze nieuwe regelgeving heeft ook gevolgen voor veel organisaties die momenteel mensen vanuit de Participatiewet detacheren. Het gaat daarbij niet alleen om detachering naar reguliere werkgevers, maar ook om intra-concern detachering. Dit kan een forse kostenstijging geven of andere drempels voor werkgevers om deze werknemers werk te (blijven) bieden. Vanuit zowel klanten als gemeenten bereiken ons vragen over wat de WAB voor hen als opdrachtgever of voor de mensen uit de Participatiewet kan betekenen. De branchevereniging Cedris heeft een aantal knelpunten gesignaleerd en bij de tweede kamer om oplossingen gevraagd. Wij houden dit goed in de gaten en zodra er meer informatie bekend is vermelden wij dat op onze website en nemen we dat mee in onze volgende nieuwsbrief.

Tomingroep verwacht (net als brancheorganisatie Cedris) dat de WAB voor mensen die vallen onder de Participatiewet ongunstig kan uitpakken, omdat de kosten van hun detachering voor werkgevers hoger zullen worden. Aangezien de wet nog niet is ingegaan, valt echter niet met zekerheid te zeggen wat het daadwerkelijke effect is voor deze groep. Voor mensen met een SW-indicatie (vallend onder de Wet Sociale Werkvoorziening) is een uitzondering gemaakt in de WAB, waardoor dit nadeel niet bestaat.

Terug naar overzicht