Sponsorbeleid

Tomingroep wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren, dat zit ons bedrijf in de genen. We helpen verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, Tomingroep kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. We hebben een beperkt sponsorbudget dat we gericht inzetten.

Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen:

  • De sponsoring moet aansluiten bij de kernwaarden van Tomingroep: ondernemend, professioneel en sociaal.
  • Tomingroep sponsort uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen ons werkgebied (Regio 't Gooi, de Vechtstreek, Eemnes en Almere).
  • Tomingroep sponsort met name activiteiten of partijen die ons de mogelijkheid bieden ons relatienetwerk te onderhouden en versterken en/of bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor onze doelgroep.

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

  • Projecten van nationaal opererende instellingen
  • Risicovolle of milieubelastende activiteiten

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. Uw sponsoraanvraag kunt u uitsluitend indienen via onderstaand formulier. In alle gevallen beslist Tomingroep autonoom over het wel/niet honoreren van uw sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. Sponsoring wordt zonder precedentwerking toegekend.

Aanvraagformulier Sponsoring
Via dit formulier kunt u uw sponsorverzoek bij Tomingroep indienen. Vul dit formulier alstublieft zo volledig mogelijk in.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en wij sturen zo spoedig mogelijk onze nieuwsbrief.