Onze medewerkers inzetten binnen jouw organisatie

Naast het aan ons uitbesteden van werkzaamheden, kiezen steeds meer bedrijven ervoor de detachering via ons te laten lopen. Niet alleen maken wij de juiste match op basis van wat jouw organisatie nodig heeft. We zorgen ook voor een zorgvuldige begeleiding en blijven betrokken bij de ontwikkeling van de medewerker. Daarnaast adviseren we over eventuele aanpassingen op de werkplek.  

De voordelen van detachering:

  • Invulling geven aan de banenafspraak van de Participatiewet, met maatschappelijke impact (SROI).
  • Een scherp tarief, op basis van capaciteiten van de medewerker.
  • Geen kosten bij ziekte en verlof. 
  • Geen bijkomende administratieve taken. 

Naast individuele detachering bieden wij ook:

Groepsdetachering

Naast individuele plaatsingen, kunnen we ook een groepsdetachering voor je verzorgen. Laat ons weten wat jij nodig hebt voor de opdracht en wij zorgen dat er een team van medewerkers onder professionele begeleiding voor je klaar staat!

Begeleid werken

Het is ook mogelijk een medewerker vanuit Tomingroep in dienst te nemen. In dat geval ontvang je loonkostensubsidie en geldt de no-risk polis, waardoor je geen risico’s loopt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Onze jobcoach begeleidt de medewerker zolang dat nodig is.

Uitzenden

Ook via ons uitzendbureau Focus@work stellen wij personeel ter beschikking. Focus@Work is in dat geval formeel werkgever, maar jij hebt de dagelijkse leiding en stuurt de werknemer aan. Alle administratieve handelingen en ziekterisico’s liggen bij ons. 

Eerste hulp bij SROI-verplichting

Vrijblijvend advies

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om aan de SROI verplichting te voldoen. Onze adviseurs weten alles over SROI (ook over de Participatiewet, mocht je daar vragen over hebben). Zij denken graag mee over bijvoorbeeld functiecreatie.  

Geschikt personeel

Onze medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de SROI verplichting en werken onder begeleiding van een ervaren jobcoach. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Liever op uitzendbasis of via een detacheringsconstructie om administratieve rompslomp te voorkomen? Ook dat kunnen we voor je verzorgen.  

Onderaannemer voor een deel van jouw opdracht. We zijn een veelzijdige organisatie, actief in de industrie, facilitaire dienstverlening en beheer openbare ruimte. Door ons in te zetten voor een deel van het werk kun jij voldoen aan de SROI verplichting.