Jessica
Medewerker Kringloper Weesp

“Ze hebben vertrouwen in me en geloven dat ik kan groeien!”

Werken aan een fijne werkplek voor iedereen

Tomingroep is het werk-leerbedrijf van en voor 8 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. Binnen onze organisatie kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Met onze bedrijfsactiviteiten creëren wij kansen om hen aan het werk helpen en te houden. Dit doen we door hen werkzaamheden te laten uitvoeren op een prettige en leerzame werkplek, onder professionele begeleiding. Voor en bij onze betrokken opdrachtgevers. Dankzij de betrokkenheid van deze opdrachtgevers kunnen wij onze medewerkers met de juiste begeleiding de ontwikkelkansen geven die zij verdienen.

Tomingroep in cijfers

Bij Tomingroep werken mensen met en zonder arbeidsbeperking samen. We creëren geschikte banen en bieden werkervaringsplaatsen voor mensen die terugkeren in het arbeidsproces. Door onze unieke mix van medewerkers hebben we het juiste team voor elke opdracht.

De globale samenstelling van ons personeelsbestand:

mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening
mensen vanuit de Participatiewet
reguliere medewerkers
vrijwilligers en stagiairs

Missie & Visie

Ieder mens heeft een talent en verdient een passende plek op de arbeidsmarkt.

Bij Tomingroep kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. Met professionele begeleiding werken ze aan hun kennis, vaardigheden en houding. Het doel daarvan is dat zij een passende, betaalde baan vinden en behouden.

Directie

Ivo Korte, algemeen directeur 
Francisca Moesker, directeur Personeel, Organisatie en (Arbeids)ontwikkeling
Adelien Peters, directeur Werk 
Hans van Dinther,
directeur Financiën,
Automatisering en Beheer
Vacant,
directiesecretaris
Christine Hoogenkamp, secretaris Algemeen Bestuur en Raad van Commissarissen

Corporate governance

In Tomingroep werken acht gemeenten samen: Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Samen vormen zij het Werkvoorzieningsschap Tomingroep (het Schap). 

Het werk-leerbedrijf Tomingroep BV is eigendom van de gemeenten; het Schap is de aandeelhouder. De wethouders Werk en Inkomen van de samenwerkende gemeenten vormen het bestuur van het Schap en bepalen de inhoudelijke koers. De Raad van Commissarissen van Tomingroep houdt toezicht op het bedrijfsmatige reilen en zeilen van de BV. 

Algemeen bestuur

Samenstelling

 • Mevrouw H.B. Boudewijnse, Gooise Meren (voorzitter) 
 • De heer R. de Haan, Wijdemeren
 • Mevrouw F.T. de Jonge, Almere
 • Mevrouw J.M.G. Lanphen, Blaricum
 • Mevrouw M. Havinga, Eemnes
 • De heer B. Heller, Hilversum
 • Mevrouw K. van Werven, Huizen
 • De heer F.K. de Groot, Laren
 • De heer O. Kos (adviseur)

Openbare vergaderingen 2023

Locatie: Tomingroep, Hilversum (klik op de datum voor de vergaderstukken)

Openbare vergaderingen 2024

Locatie: Tomingroep, Hilversum (klik op de datum voor de vergaderstukken)

Jaarstukken Werk­voorzienings­schap Tomingroep

Jaarstukken Tomingroep BV

GR en Mandaat­besluit

Raad van commissarissen

Samenstelling

 • De heer H. Vogelaar (voorzitter) 
 • De heer E. Broekroelofs
 • Mevrouw N. Eijsbroek
 • De heer R. Puts
 • Mevrouw G. van Weering

Reglement

Verzoeken in het kader van de WOO kunnen worden ingediend bij de directiesecretaris via secretariaat@tomingroep.nl.