Lid Raad van Commissarissen

Als lid van de Raad van Commissarissen wil je je sterk maken voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Je hebt ervaring in een commerciële eindverantwoordelijke functie in het bedrijfsleven. Je kent de wereld van de Participatiewet en hebt oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Je neemt actief deel aan het arbeidsproces en je hebt ervaring en/of een opleiding als toezichthouder. En niet onbelangrijk: de Raad wil voldoen aan de wet “Ingroeiquotum en Streefcijfers”, daarom gaat voor deze positie bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Lees meer

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is zo samengesteld dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen te voldoen. De leden voelen zich collectief en individueel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het interne toezicht. Ze zijn aanspreekbaar op hun attendance en voorbereiding van de vergaderingen en bewaken gezamenlijk een open en constructief kritische sfeer waarin ruimte is voor inhoudelijke discussie en meningsverschillen met respect besproken kunnen worden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De auditcommissie en de remuneratiecommissie vergaderen drie tot zes keer per jaar.

Vergoeding

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een passende vergoeding.

Meer informatie

Meer informatie over Tomingroep en de Raad van Commissarissen lees je op de website: https://tomingroep.nl. Het volledige profiel lees je op: https://tomingroep.nl/wp-content/uploads/2024/03/Profiel-lid-Raad-van-Commissarissen-Tomingroep-BV.pdf

Solliciteren

Solliciteren naar deze functie kan via het formulier hieronder of per e-mail aan mw. C.W. Hoogenkamp, secretaris van de Raad van Commissarissen: cho@tomingroep.nl. De reactietermijn sluit op 28 april 2024.

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 23 mei 2024.

Wie is Tomingroep?

Tomingroep is het sociale werk-leer bedrijf van 8 gemeenten: Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. In totaal werken bij of via Tomingroep meer dan duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt! Dat aantal breiden we graag uit. Want mensen die langs de kant staan, verdienen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. En, ze hebben veel te bieden.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen zich bij Tomingroep tot waardevolle mede­werkers. Dat doen ze in trajecten van 6 maanden tot 3 jaar. Wennen aan het arbeidsritme, vaardigheden aanleren, zelfvertrouwen en motivatie krijgen, zelfredzaam worden enzovoort. Dat gebeurt allemaal onder onze deskundige leiding.

Tomingroep zorgt tijdens deze trajecten voor passend werk in de eigen bedrijfsonderdelen en detacheert daarnaast steeds meer medewerkers bij werkgevers in de regio. Zo vinden we voor iedereen de beste en leukste plek.

Natuurlijk worden zowel de kandidaat als de werkgever op die nieuwe werkplek goed begeleid. Aan het eind van het traject volgt de stap naar een baan in de regionale arbeidsmarkt.

Sommige mensen die bij ons komen hebben voor een langere periode een beschutte werkplek nodig. Die krijgen bij Tomingroep een vast dienstverband. Dat geldt ook voor de mensen die al vóór de Participatie-wet bij Tomingroep werkten. Maar ook zij kunnen soms gedetacheerd worden. Zodat ook zij zich blijven ontwikkelen. WERK DAT JE GOED DOET!

Solliciteer direct via dit formulier’ of stuur een e-mail