Sociaal Fonds Tomin­groep helpt mede­werkers met geld­problemen

Dit jaar bestaat het Sociaal Fonds Tomingroep precies dertig jaar. Een stichting met een onafhankelijk bestuur waar medewerkers van Tomingroep die in financiële nood verkeren, een beroep op kunnen doen.

Het Sociaal Fonds is een echt solidariteitsfonds. Al onze medewerkers kunnen er, ongeacht hun rechtspositie, lid van worden voor € 0,45 per maand. Voor elk lid legt Tomingroep BV hetzelfde bedrag in. Ben je minimaal drie maanden lid van het Fonds en kom je in de financiële problemen, dan kun je een aanvraag indienen. Dat loopt via de bedrijfsmaatschappelijk werkster, die met de indiener de situatie bespreekt en bekijkt of een aanvraag bij het Fonds de beste oplossing is voor het vraagstuk. Zij kan de desbetreffende collega ook doorverwijzen naar andere vormen van hulp. Komt de indiener in aanmerking, dan bestaat de ondersteuning vanuit het Fonds meestal uit een renteloze lening van maximaal € 1.500 en in uitzonderingsgevallen uit een gift van maximaal € 750.

In deze tijd van oplopende inflatie en stijgende gasprijzen proberen we onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door de weg te wijzen naar toeslagen en door alert te zijn op signalen die te maken kunnen hebben met financiële problemen. We werken daarin goed samen met onze gemeenten. Het is mooi dat het Sociaal Fonds daarnaast kan inspringen bij acute noodsituaties.

Vergelijkbare berichten