Tomingroep steunt oproep: verhoog de subsidie!

De directie en wethouders in het bestuur van Tomingroep hebben een manifest ondertekend waarin het kabinet wordt opgeroepen om de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10% te verhogen.

Het manifest is een initiatief van Cedris, de brancheorganisatie voor sociaal ontwikkelbedrijven zoals Tomingroep. Deze bedrijven geven aan dat veel van hun medewerkers door de bodem van het bestaan dreigen te zakken. De inflatie en de stijgende energieprijzen eisen hun tol. Ze vinden het dan ook positief dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van werknemers aan de onderkant van het loongebouw te verbeteren, maar zeggen dat deze maatregelen per direct nodig zijn, en niet pas vanaf 2023.

Daarnaast geven de sociaal ontwikkelbedrijven aan dat de subsidie van de Rijksoverheid voor sociale werkgelegenheid met 10% omhoog moet. Anders kunnen deze bedrijven de kosten van een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket niet ophoesten. Als de extra loonkosten niet worden gecompenseerd kan het beschikbare geld voor minder werknemers worden ingezet en blijven er uiteindelijk meer mensen werkloos aan de kant staan. En dat kan de bedoeling niet zijn, aldus de sociaal ontwikkelbedrijven. 

Het manifest is half september aangeboden aan minister Schouten en de Tweede Kamer en gepresenteerd in de uitzending van 1Vandaag.

Kijk hier het item van 1Vandaag terug (vanaf minuut 19.05) en lees hier het manifest.

Vergelijkbare berichten