Stand van zaken onderhandelingen cao-Tomingroep

De vakbonden (FNV en CNV) hebben naar buiten gebracht dat de onderhandelingen over de cao voor de ongeveer 260 BV-medewerkers van Tomingroep zijn vastgelopen. De bonden hebben het bod van Tomingroep om de lonen per 1 januari 2023 met 5% te verhogen, afgewezen. Hieronder een toelichting op het standpunt van de directie van Tomingroep.

Staf en leiding worden niet voorgetrokken

We benadrukken dat de cao waar het over gaat, vrijwel uitsluitend van toepassing is op de staf, leiding en specialisten van Tomingroep (zo’n 260 medewerkers). De overige medewerkers, zo’n 1100, vallen onder de SW-cao, de Participatiewet-cao “Aan de Slag” of de cao voor de schoonmaakbranche. Dat zijn landelijke cao’s waar de directie van Tomingroep geen invloed op heeft. De directie van Tomingroep zou het niet eerlijk vinden om de staf en leiding een grote loonsverhoging te geven, zoals de bonden willen, terwijl de overige medewerkers die niet krijgen. Vandaar dat 5% echt het maximum is.

Omdat we de medewerkers die het betreft niet in de kou willen laten staan, hebben we in december een eenmalig bedrag uitgekeerd en is er per 1 januari alvast een loonsverhoging doorgevoerd van 2.1%, in afwachting van de verdere gesprekken met de bonden.

Ontwikkeling naar werk-leerbedrijf

De bonden melden dat er sprake is van het afstoten van werkzaamheden, onzekerheid over het behoud van banen en weinig vertrouwen in de directie. De situatie is dat Tomingroep zich omvormt van productiebedrijf naar werk-leerbedrijf. Het productiebedrijf maakte zwaar verlies, terwijl een goed werk-leerbedrijf een goede toekomst tegemoet gaat. Alle medewerkers krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen en stappen te maken op de werkladder. Voor de SW-medewerkers, die allemaal een vast contract bij Tomingroep hebben, is de hoogste stap dat ze gedetacheerd gaan werken bij een werkgever in de regio. Medewerkers die onder de Participatiewet vallen, ontwikkelen zich bij Tomingroep en de meesten gaan daarna verder in de reguliere arbeidsmarkt. En voor medewerkers die beter gedijen in een beschutte omgeving, blijft er werk bij Tomingroep. Het werkaanbod wordt hierop aangepast: er zullen in de toekomst minder mensen bij Tomingroep zelf werken en meer bij werkgevers in de regio. Dat betekent een gevarieerder werkaanbod, want de variatie in reguliere werkgevers is groot. Het aantal mensen dat Tomingroep de komende tijd zal begeleiden en ondersteunen, blijft in principe even groot. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel medewerkers een spannende ontwikkeling is, die ook onzekerheid met zich meebrengt. Daarover zijn we steeds in gesprek en daar proberen we iedereen zo goed mogelijk in te begeleiden.

Gemeenten staan garant

De bonden beweren dat de gemeenten niet bereid zijn om tekorten van Tomingroep op te vangen. Dat is onjuist. Tomingroep is eigendom van acht gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Almere en Eemnes. Deze gemeenten staan per definitie garant voor de financiën van Tomingroep. In het verleden heeft Tomingroep echter goede resultaten geboekt, waardoor er nu nog eigen vermogen is waaruit de tekorten kunnen worden gedekt.

Onderzoek naar SGO-cao

De bonden willen ook dat Tomingroep in 2023 dezelfde loonstijgingen doorvoert als in de SGO-cao (een cao voor organisaties die aan de gemeenten zijn verbonden) en zich per 2024 bij deze cao aansluit. We zijn deze mogelijkheid aan het onderzoeken. De salarissen van staf en leiding bij Tomingroep blijken op dit moment hoger te liggen dan bij SGO-organisaties. We onderzoeken nu ook hoe het zit met andere arbeidsvoorwaarden, want we willen niet dat onze medewerkers erop achteruit zouden gaan als we overgaan naar de SGO-cao. Eerder hebben we met de bonden afgesproken dat we dit in 2023 helemaal in kaart brengen. Pas als alles in beeld is, kunnen we hier een besluit over nemen.

Ten slotte

We hopen dat we snel weer met de bonden om tafel kunnen en tot overeenstemming komen. We rekenen erop dat ze begrip hebben voor het feit dat we het niet kunnen maken om onze staf en leiding een veel ruimere loonstijging te geven dan onze andere medewerkers krijgen en gaan hierover graag nogmaals met ze in gesprek.

Vergelijkbare berichten